Meer over Kerkdiensten

Informatie

Iedere zondag worden er twee kerkdiensten gehouden in ‘Pro Rege’
Hierin gaan alleen bevoegde voorgangers voor. De morgendiensten beginnen normaliter om 10.00 uur en de avonddiensten om 19.00 uur. Onder de eerste drie banken is ringleiding aangebracht voor slechthorenden.

Voorbede

Er kunnen zich verschillende omstandigheden van vreugde, zorg of verdriet voordoen, waarvoor u voorbede wilt vragen. U kunt hiervoor contact opnemen met een van de ouderlingen.

Schriftlezing / zingen

De Schriftlezing en prediking geschiedt uit de Statenvertaling.
Tijdens de diensten wordt niet-ritmisch gezongen uit de psalmberijming van 1773.

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit