Meer over Thuishulp

Thuishulp

Door alle veranderingen in de zorg wordt het steeds belangrijker dat wij als christenen elkaar en de mensen om ons heen ondersteuning geven als dit nodig is. Vooral ouderen en langdurig zieken hebben soms meer ondersteuning nodig dan directe familie en vrienden kunnen geven zonder zelf overbelast te raken. Daarom hebben wij als gemeente de vrijwillige thuishulp ‘tot Uw dienst’. Bij ‘tot Uw dienst’ kunt u terecht met vragen zoals:

  • Wil iemand mij naar het ziekenhuis rijden voor doktersbezoek?
  • Wil iemand een keer per week een activiteit doen met mijn dementerende man/vrouw zodat ik dan boodschappen kan doen?
  • Wil iemand tijdelijk ondersteuning bieden in de werkzaamheden in en rondom het omdat ik herstellende ben van een ziekte of na een operatie?

Afgelopen jaren hebben de vrijwilligers van ‘tot Uw dienst’ zich ingezet voor anderen door oppas te bieden aan kinderen omdat de moeder ziek was, ouderen te vervoeren, boodschappen te doen, te koken en was- en strijkwerk uit handen te nemen.

Als u hulp nodig hebt, kunt u contact zoeken met onze coördinatoren. Deze zijn te bereiken via thuishulp@hhgbreukelen.nl en op maandag en donderdag van 9 tot 11 uur telefonisch op 06-13167931. Samen met u bekijken we welke ondersteuning wenselijk is en wat onze vrijwilligers kunnen bieden. Wij denken graag met u mee en willen in navolging van Christus omkijken naar hulpbehoevenden.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit