Meer over Activiteiten

Activiteiten

Catechisaties

De catechisaties worden op dinsdagavond gegeven: de 15- groep van 18.45 tot 19.30 uur en de 15+ groep van 19.45 tot 20.30 uur.

 

Vrouwenvereniging 'Ora et Labora'

De Vrouwenvereniging heet 'Ora et Labora'; zij komt eenmaal in de twee weken op de donderdagavond bijeen.

 

Bijbelkring

Deze komt eenmaal in de twee weken bijeen op de maandagavond. De kringavonden zijn voor jongeren en ouderen toegankelijk.

 

Jonge lidmatenkring

De jonge lidmatenkring komt ongeveer eenmaal in de twee weken bijeen.

 

JV 16+

Alle jongeren van 16 jaar en ouder zijn welkom op de JV 16+ die één keer per drie weken op vrijdagavond bij elkaar komt. Om de keer wordt afwisselend een uitstapje georganiseerd en een Bijbelstudie gehouden. 

 

JV 16-

Alle jongeren van 12-16  van de gemeente en ook jongeren van buiten de gemeente zijn welkom om naar onze 16- JV te komen. Eens in de drie weken komen we bij elkaar om samen na te denken over Gods Boodschap voor ons, te bidden en te zingen. De data van deze avonden en eventuele uitjes zijn te zien in het contactorgaan. Naast het samen onderzoeken en nadenken over wat er in de Bijbel staat is er na de pauze altijd een spel. Mocht je willen komen, vragen hebben, een onderwerp hebben waar je graag samen over wilt hebben of een leuk idee hebben voor een spel of uitje, neem dan contact met op de leiding via jv@hhgbreukelen.nl.

 

Kinderclub

De kinderclub is er voor alle kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisschool, welke op de clubavond worden opgesplitst in groep 3-4 en groep 5-8. De avonden worden eens in de drie weken op vrijdag gehouden, en zijn van 19:00-20:30. We beginnen de clubavonden altijd met een Bijbelverhaal, waarna we de lessen uitdiepen met behulp van een vragenboekje. Daarna doen we wat leuks met elkaar, wat varieert van knutselen tot spelletjes doen! Ook naar de club, een avondje komen kijken of een vriendje of vriendinnetje meenemen? Het kan allemaal! Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de e-mail

 

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit