Meer over Home

Van de diensten wordt een videobeeld uitgezonden via live.hhgbreukelen.nl, ook kan worden meegeluisterd via audio.hhgbreukelen.nl en kerkomroep.nl.

Momenteel worden leden persoonlijk uitgenodigd om de diensten van Pro Rege te kunnen bijwonen. Op deze manier kunnen we als gemeente de richtlijnen van de overheid naleven. Echter, in het verleden ontvingen we in de diensten naast leden ook met vreugde schippers en andere gasten. Mocht u nu binnenkort aangemeerd liggen in de buurt of wenst u om andere redenen een kerkdienst bij te wonen, dan horen we dat graag van u. Dat kan door, bij voorkeur anderhalve week voorafgaand aan de desbetreffende zondag via contact@hhgbreukelen.nl een bericht (en bij voorkeur uw telefoonnummer) achter te laten, waarbij u aangeeft welke dienst(en) het betreft. We zien ernaar uit u te ontmoeten onder het Woord.

 

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Breukelen.

Bij alles wat in onze gemeente gedaan wordt, leert de Koning van de Kerk ons: ‘Zonder Mij kunt gij niets doen’ (Joh. 15:5b). Dat maakt afhankelijk van Hem, ook in al het kerkelijk werk.

Ons kerkgebouw en onze gemeente worden aangeduid met de naam ‘Pro Rege’, dat betekent: ‘Voor de Koning’. Boven het Contactorgaan staat de tekst uit Zach. 8 vers 9c: ‘Hebt dan de Waarheid en de Vrede lief.’ Moge dat daadwerkelijk in onze gemeente en voor een ieder persoonlijk tot uitdrukking komen in ons dagelijks leven. Ook voor het komende geslacht. Dat geeft ook verwachting wanneer we bidden: ‘HEERE, verheerlijk Uw Naam in ons midden, laat Uw werk onder ons gezien worden en wij zullen weten dat U de HEERE bent’ (n.a.v. Ezech. 28:22).

Voor alle data op de website geldt: ‘Zo de Heere wil en wij leven zullen.’

Adres

Hersteld Hervormde Gemeente "Pro Rege"
Eendrachtlaan 20
3621 DG Breukelen
0346 266036

 

NL84RABO0310631149

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit