Meer over Home

U kunt de videouitzending van de dienst volgen via live.hhgbreukelen.nl. Meeluisteren kan via kerkomroep.nl en audio.hhgbreukelen.nl Het achief met  geluidsopnames van eerder opgenomen preken vindt u hier.

 

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Breukelen.

Bij alles wat in onze gemeente gedaan wordt, leert God ons: ‘Zonder Mij kunt gij niets doen’ (Joh. 15:5b). Dat maakt afhankelijk van Hem, ook in al het kerkelijk werk. Ons kerkgebouw en onze gemeente worden aangeduid met de naam ‘Pro Rege’, dat betekent: ‘Voor de Koning’. Voor alle data op de website geldt: ‘Zo de Heere wil en wij leven zullen.’

Meer informatie over wat wij geloven, kunt u vinden via www.zien-en-geloven.nl.

Adres

Hersteld Hervormde Gemeente "Pro Rege"
Eendrachtlaan 20
3621 DG Breukelen
0346 266036

 

NL84RABO0310631149

 

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit